Jump to content


Photo

Stanje u zdravstvu(TM)


 • Please log in to reply
4409 replies to this topic

#4396 Delija67

Delija67

  Komandir šumske straže

 • Members
 • 9,738 posts

Posted 20 June 2017 - 08:47:50

Ovo ko Monti Pajton i dobrovoljni davaoci jetre

#4397 gospa buba

gospa buba

  Рибарница "ЛОГОС"

 • Members
 • 47,905 posts

Posted 20 June 2017 - 08:52:11

mada sigurno narod svashta pita ^_^#4398 JozoMujica

JozoMujica

  Careful With That Axe, Eugene

 • Members
 • 13,690 posts

Posted 20 June 2017 - 08:52:44

Pise lepo...

 

 

Ослобађање од плаћања партиципације

 

Плаћања партиципације за здравствене услуге за које је предвиђено плаћање исте ( нпр. прегледи код изабраног лекара, лекови за које се плаћа фиксна партиципација од 50 динара, лабораторијске анализе, рехабилитација, процентуално учешће у цени имплантата, медицинско-техничких помагала....)  ослобођене су  одређене категорије грађана.  Плаћања су ослобођени ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, слепа лица и трајно непокретна лица, лица која остварују новчану накнаду за туђу помоћ и негу другог лица, добровољни даваоци крви  који су крв дали десет и више пута (ослобођени трајно) ,a они који су крв дали мање од десет пута у року од 12 месеци после сваког давања крви. Добровољни даваоци су ослобођени плаћања партиципације за здравствене услуге за које је предвиђено плаћање, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинско–техничка помагала и имплантате.

Плаћања партиципације такође су ослобођене  и друге социјално угрожене категорије које не плаћају здравствено осигурање, већ се њихово здравствено осигурање финансира из буџета Републике Србије (грађани осигурани као незапослена лица, избегла, расељена и прогнана лица, лица старија од 65 година живота без оствареног права на пензију, лица ромске националности...и друге категорије социјално угроженог становништва).

Осим ових категорија, плаћања партиципације ослобођени су и сви грађани и чланови њихових породица чији месечни приходи не прелазе прописани цензус за ослобађање од плаћања партиципације.

Да би осигураник који живи сам остварио право на ослобађање од партиципације, потребно је да његов месечни приход не прелази износ минималне зараде у Републици увећан за 30 одсто.

Уколико осигураник живи са члановима породице, он и чланови његове породице могу бити ослобођени плаћања партиципације, ако укупни месечни приход по члану породице не прелази минималну зараду у Републици.#4399 Delija67

Delija67

  Komandir šumske straže

 • Members
 • 9,738 posts

Posted 20 June 2017 - 09:11:18

Po kom osnovu su lica romske nacionalnosti oslobodjena participacije?

#4400 JozoMujica

JozoMujica

  Careful With That Axe, Eugene

 • Members
 • 13,690 posts

Posted 20 June 2017 - 09:30:41

Ne znam, mislim da je to uradjeno dok je Tomica Milosavljevic bio ministar...

 

(u uputstvu za primenu pravilnika je pisalo nesto kao "lica romske nacionalnosti koja zbog specificnog nacina zivota nemaju stalno prebivaliste", odnosi se valjda na Cergare, ne na sve Rome).


Edited by JozoMujica, 20 June 2017 - 09:32:00.


#4401 radnik

radnik
 • Members
 • 2,183 posts

Posted 20 June 2017 - 09:38:02

mozda spadaju ovde

 

плаћања партиципације ослобођени су и сви грађани и чланови њихових породица чији месечни приходи не прелазе прописани цензус за ослобађање од плаћања партиципације.#4402 Hamlet Strašni

Hamlet Strašni

  han som skremmer pinnsvin

 • Members
 • 23,146 posts

Posted 20 June 2017 - 13:01:21

Zakon o zdravstvenomosiguranju, član 22#4403 Hamlet Strašni

Hamlet Strašni

  han som skremmer pinnsvin

 • Members
 • 23,146 posts

Posted 20 June 2017 - 13:02:03

Član 22

Osiguranicima, u smislu ovog zakona i pod uslovima propisanim ovim zakonom, smatraju se i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku obolevanja; lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja; kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. ovog zakona, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika, i to:

1) deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina, u skladu sa zakonom;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, oboleli od retkih bolesti; kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koja su korisnici porodične invalidnine, po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom;

10) korisnici pomoći - članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici;

12) žrtve nasilja u porodici;

13) žrtve trgovinom ljudima;

14) lica koja su obuhvaćena obaveznom imunizacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita stanovništva od araznih bolesti;

15) lica koja su obuhvaćena ciljanim preventivnim pregledima, odnosno skriningom prema odgovarajućim republičkim programima;

16) samohrani roditelji sa decom do sedam godina života čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom.

Mesečni iznos prihoda kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica iz stava 1. tač. 9) i 16) ovog člana sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) i ministar nadležan za poslove obezbeđivanja socijalne zaštite građana.

Domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda ostvarenih radom njenih članova bez obzira na srodstvo.

Osiguranikom, u smislu ovog zakona, smatra se i lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjava uslov iz stava 2. ovog člana i ako ima boravište na teritoriji Republike.

U budžetu Republike obezbeđuju se sredstva za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica iz st. 1. i 4. ovog člana, na osnovicu i po stopi doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koje su propisane ovim zakonom.

Osiguranici iz st. 1. i 4. ovog člana ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u sadržaju, obimu, na način i po postupku propisanom ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.#4404 Uskebasi

Uskebasi

  nepristojan i nekvalitetan forumas

 • Members
 • 1,534 posts

Posted 25 June 2017 - 11:05:02

Kako se overavaju nove zdravstvene knjizice? Stigla mi nova zdravstvena (narucena preko e-uprave) kojoj je overa istekla 10 dana pre dana izrade knizice :isuse: Nisam imao prekida u zdr. osiguranju.#4405 gospa buba

gospa buba

  Рибарница "ЛОГОС"

 • Members
 • 47,905 posts

Posted 25 June 2017 - 11:59:04

ja imam elektrichnu za sebe i decu preko godinu dana, mozda i ipo, moji su poleteli prvi na inovaciju. nisam ni pitala niti iko ishta pominje, radi sve vreme :unsure:

 

pitacu sutra preduzece.#4406 yabadaba

yabadaba
 • Members
 • 494 posts

Posted 25 June 2017 - 13:27:28

Mi posaljemo mail filijali rfzo da nam overe zdravstvene po spisku i oni za 2 dana vrate dokument da su overili.

#4407 gospa buba

gospa buba

  Рибарница "ЛОГОС"

 • Members
 • 47,905 posts

Posted 25 June 2017 - 14:21:47

to, mislim da ne mora chovek da ide s knjizicom nigde :unsure:#4408 vememah

vememah
 • Members
 • 5,795 posts

Posted 20 July 2017 - 16:02:03#4409 maharaja

maharaja
 • Members
 • 810 posts

Posted 20 July 2017 - 16:21:00

Kad bi neko izracunao koliko lekara koji su u penziji i dalje radi po manjim sredinama, dobili bi neki sulud broj. Bukvalno nema specijalista i dovlace ljude iz penzije da rade part-time na ugovor.#4410 miki.bg

miki.bg
 • Members
 • 1,417 posts

Posted Today, 09:20:01

Kome služe apoteke

 

Promene u regulaciji apotekarske delatnosti proteklih godina nisu išle u prilog korisnika apotekarskih usluga. Novi Zakon o apotekarskoj delatnosti će podsticati dalju komercijalizaciju i privatizaciju, što će negativno uticati na dostupnost lekova pogotovo u siromašnim i ruralnim krajevima.